Shop Mobile More Submit  Join Login
Mình viết jn này để share 1 số web scrap cho các bạn :) và cũng là để giúp :iconcandy-jinie: quay lại với scrap :)
Mình sẽ thường xuyên cập nhật thêm nên các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé! ^^

[25/12/2013] update....
adf.ly/egypF
[26/12/2013] update...
đây là vài bạn trên DA chuyên share scrap, nhớ cre bạn ấy nhé! watch bạn ấy để cập nhật thêm nhiều scrapbook nhen :3
more....[27/12/2013]
adf.ly/eh3gQ
adf.ly/eh3yw
----------------------------
MẤY CÁI NÀY CÓ NHIỀU TRANG MÀ KHÔNG ĐÁNH SỐ TRANG 1,2,3 NÊN CÁC BẠN PHẢI TÌM CHỮ OLDER POSTS ĐỂ SANG TRANG KHÁC NHÉ! NHỚ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN ĐỂ BIẾT CÁCH DOW
Add a Comment:
 
:iconsumireyuka:
sumireyuka Featured By Owner Mar 13, 2015  New member
Xin
Reply
:iconlinhharu:
LinhHaru Featured By Owner Mar 7, 2015
xin~ cảm ơn nhiều ^^ 
Reply
:iconnanamisaruwatari:
nanamisaruwatari Featured By Owner Feb 4, 2015  Student Interface Designer
xin nha~
Reply
:iconbapsucute2003:
bapsucute2003 Featured By Owner Feb 3, 2015  Student Traditional Artist
xin <333
Reply
:iconjuyeonkwon:
JuyeonKwon Featured By Owner Dec 18, 2014
Cảm ơn ạ <3 
Reply
:iconanhthupham:
AnhThuPham Featured By Owner Nov 8, 2014
Xin ạ.
Reply
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner Nov 8, 2014
xin ^^~
Reply
:icondoratrang:
DoraTrang Featured By Owner Oct 28, 2014
Xin
Reply
:iconsunflower507:
sunflower507 Featured By Owner Sep 30, 2014  Student Artist
xin
Reply
:iconmikilovesanime:
MikiLovesAnime Featured By Owner Aug 21, 2014  Student Interface Designer
xin nha ~
Reply
:iconbundesigner:
bundesigner Featured By Owner Aug 14, 2014
xin nha^^
Reply
:iconjennasullia:
JennaSullia Featured By Owner Aug 13, 2014
xin
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 27, 2014
Xin!
Reply
:iconjackiecucheo:
Jackiecucheo Featured By Owner Jul 14, 2014
xin :">
Reply
:iconhyejul:
HyeJul Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Artist
- Mình xin :">
Reply
:iconhirasawaakari-tan:
HirasawaAkari-tan Featured By Owner Jun 23, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconvan-exotic:
van-exotic Featured By Owner Jun 17, 2014
Mình xin, cảm ơn bạn nhiều :)
Reply
:iconboo5320:
Boo5320 Featured By Owner Jun 16, 2014
thank bạn
Reply
:iconjaeshin22:
jaeshin22 Featured By Owner Jun 16, 2014
xin
Reply
:iconchunnifer:
chunnifer Featured By Owner Jun 11, 2014  Student
Cám ơn bạn nha : *
Reply
:iconryetic:
Ryetic Featured By Owner Jun 11, 2014
xin ạ
Reply
:iconjungyana:
JungYana Featured By Owner Jun 6, 2014
- Xin nhe <3
Reply
:iconsones-cucheoo:
Sones-Cucheoo Featured By Owner May 29, 2014
xin
Reply
:iconzyneg99:
ZyneG99 Featured By Owner May 8, 2014  Student Artist
fav xin nhá bạn
Reply
:iconmonzisunshine:
MonziSunshine Featured By Owner May 5, 2014
xin :3 
Reply
:iconsupikachu20:
supikachu20 Featured By Owner May 3, 2014
ḿnh xin nhé! tks!
Reply
:iconhanahsunhyo:
hanahsunhyo Featured By Owner May 2, 2014
xin
Reply
:iconhongkatya:
hongkatya Featured By Owner May 2, 2014  Student
xin :3
Reply
:iconbaby1252:
baby1252 Featured By Owner May 1, 2014
tớ xin
Reply
:iconreitran202:
reitran202 Featured By Owner Apr 23, 2014  Student Artist
xin
Reply
:iconponsweet0712:
ponsweet0712 Featured By Owner Apr 21, 2014
xin nuông
Reply
:iconparkpun17102002:
ParkPun17102002 Featured By Owner Apr 20, 2014
xin  nha ~~
Reply
:iconnammikwon:
NammiKwon Featured By Owner Mar 30, 2014  Student
xin
Reply
:icongreenclover714:
greenclover714 Featured By Owner Mar 28, 2014  Student Interface Designer
ḿnh xin nhé :3~ 
Reply
:iconpapcucheo:
PapCucheo Featured By Owner Mar 28, 2014
xin ạ
Reply
:iconjenniertrang:
JennierTrang Featured By Owner Mar 26, 2014
tks
Reply
:iconkemclass:
KemClass Featured By Owner Mar 22, 2014
xin nha
Reply
:iconjimincouple2410:
jimincouple2410 Featured By Owner Mar 21, 2014
bạn ơi mik vào sao nó ra cái jj ý ko có scrap
Reply
:iconakihimekawa:
akihimekawa Featured By Owner Mar 12, 2014  Student Artist
xin ạ
Reply
:iconkellymeoham:
kellymeoham Featured By Owner Mar 9, 2014
Thanks Clap 
Reply
:iconhanatak:
Hanatak Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
Tks nh́u~~
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Có ích lắm ý s' ạ :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
tks s' nhiềuuuu Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart 
Reply
:iconmiangel99:
miangel99 Featured By Owner Mar 6, 2014
tks Heart 
Reply
:iconjinheun:
JinHeun Featured By Owner Mar 1, 2014
camon's :3

Reply
:iconlybaby2k1:
lybaby2k1 Featured By Owner Mar 1, 2014
ks
Reply
:iconudsondollysarah:
UdsonDollySarah Featured By Owner Feb 28, 2014  Student General Artist
tks
Reply
:iconyoungyumi01:
YoungYumi01 Featured By Owner Feb 28, 2014
- tks bạn Love 
Reply
:iconthuxitin:
Thuxitin Featured By Owner Feb 27, 2014
xin ạ :3
Reply
:iconpink1811:
Pink1811 Featured By Owner Feb 27, 2014
^^
Reply
:icontenshibakaxd:
tenshibakaxD Featured By Owner Feb 25, 2014  Hobbyist Interface Designer
camon =)
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Journal by HunhanStyle

Journal by Heoconkutecu

Journal by poubery


More from DeviantArtDetails

Submitted on
December 24, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
4,735 (3 today)
Favourites
397 (who?)
Comments
186
×