Shop More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

Journal by HunhanStyle

Journal by poubery

TUT by MinCao-SoneTic


More from deviantARTDetails

Submitted on
December 24, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
4,013 (2 today)
Favourites
367 (who?)
Comments
178
×
Mình viết jn này để share 1 số web scrap cho các bạn :) và cũng là để giúp :iconcandy-jinie: quay lại với scrap :)
Mình sẽ thường xuyên cập nhật thêm nên các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé! ^^

[25/12/2013] update....
adf.ly/egypF
[26/12/2013] update...
đây là vài bạn trên DA chuyên share scrap, nhớ cre bạn ấy nhé! watch bạn ấy để cập nhật thêm nhiều scrapbook nhen :3
more....[27/12/2013]
adf.ly/eh3gQ
adf.ly/eh3yw
----------------------------
MẤY CÁI NÀY CÓ NHIỀU TRANG MÀ KHÔNG ĐÁNH SỐ TRANG 1,2,3 NÊN CÁC BẠN PHẢI TÌM CHỮ OLDER POSTS ĐỂ SANG TRANG KHÁC NHÉ! NHỚ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN ĐỂ BIẾT CÁCH DOW
Add a Comment:
 
:iconsunflower507:
sunflower507 Featured By Owner Sep 30, 2014  New member Student Artist
xin
Reply
:iconmikilovesanime:
MikiLovesAnime Featured By Owner Aug 21, 2014  Student Interface Designer
xin nha ~
Reply
:iconbundesigner:
bundesigner Featured By Owner Aug 14, 2014
xin nha^^
Reply
:iconjennasullia:
JennaSullia Featured By Owner Aug 13, 2014  New member
xin
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 27, 2014
Xin!
Reply
:iconjackiecucheo:
Jackiecucheo Featured By Owner Jul 14, 2014
xin :">
Reply
:iconhyejul:
HyeJul Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Artist
- Mình xin :">
Reply
:iconhirasawaakari-tan:
HirasawaAkari-tan Featured By Owner Jun 23, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconvan-exotic:
van-exotic Featured By Owner Jun 17, 2014
Mình xin, cảm ơn bạn nhiều :)
Reply
:iconboo5320:
Boo5320 Featured By Owner Jun 16, 2014
thank bạn
Reply
Add a Comment: