Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

Journal by HunhanStyle

TUT by MinCao-SoneTic

Journal by poubery


More from DeviantArtDetails

Submitted on
December 24, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
4,324 (6 today)
Favourites
381 (who?)
Comments
182
×
Mình viết jn này để share 1 số web scrap cho các bạn :) và cũng là để giúp :iconcandy-jinie: quay lại với scrap :)
Mình sẽ thường xuyên cập nhật thêm nên các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé! ^^

[25/12/2013] update....
adf.ly/egypF
[26/12/2013] update...
đây là vài bạn trên DA chuyên share scrap, nhớ cre bạn ấy nhé! watch bạn ấy để cập nhật thêm nhiều scrapbook nhen :3
more....[27/12/2013]
adf.ly/eh3gQ
adf.ly/eh3yw
----------------------------
MẤY CÁI NÀY CÓ NHIỀU TRANG MÀ KHÔNG ĐÁNH SỐ TRANG 1,2,3 NÊN CÁC BẠN PHẢI TÌM CHỮ OLDER POSTS ĐỂ SANG TRANG KHÁC NHÉ! NHỚ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN ĐỂ BIẾT CÁCH DOW
Add a Comment:
 
:iconjuyeonkwon:
JuyeonKwon Featured By Owner 2 days ago
Cảm ơn ạ <3 
Reply
:iconanhthupham:
AnhThuPham Featured By Owner Nov 8, 2014
Xin ạ.
Reply
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner Nov 8, 2014
xin ^^~
Reply
:icondoratrang:
DoraTrang Featured By Owner Oct 28, 2014
Xin
Reply
:iconsunflower507:
sunflower507 Featured By Owner Sep 30, 2014  Student Artist
xin
Reply
:iconmikilovesanime:
MikiLovesAnime Featured By Owner Aug 21, 2014  Student Interface Designer
xin nha ~
Reply
:iconbundesigner:
bundesigner Featured By Owner Aug 14, 2014
xin nha^^
Reply
:iconjennasullia:
JennaSullia Featured By Owner Aug 13, 2014
xin
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 27, 2014
Xin!
Reply
:iconjackiecucheo:
Jackiecucheo Featured By Owner Jul 14, 2014
xin :">
Reply
Add a Comment: